งานวิชาการ-การส่งแผนการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ผู้สอน
นาง นุจรี พรหมาด
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานวิชาการ-การส่งแผนการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รหัสวิชา
69736

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

งานวิชาการ-การส่งแผนการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books