งานวิชาการ-การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลสตูล หัวหน้าสายชั้น-ครู ปีการศึกษา2566


ผู้สอน
นาง สไบแพร ฉิมเกื้อ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานวิชาการ-การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสายชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลสตูล หัวหน้าสายชั้น-ครู ปีการศึกษา2566

รหัสวิชา
69738

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ครูสายชั้น ป.4 ส่ง แผนการจัดการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books