คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/66


ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/66

รหัสวิชา
69808

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว30281

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books