homeห.ร.ม., ค.ร.น และการนำไปใช้
personperson_add
ห.ร.ม., ค.ร.น และการนำไปใช้

ผู้สอน
นาย ชาครณ์ เจียรวัฒนานุกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห.ร.ม., ค.ร.น และการนำไปใช้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6982

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ  การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ การแก้ปัญหา  โดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)