ห.ร.ม., ค.ร.น และการนำไปใช้
ผู้สอน

นาย ชาครณ์ เจียรวัฒนานุกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห.ร.ม., ค.ร.น และการนำไปใช้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6982

สถานศึกษา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ  การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ การแก้ปัญหา  โดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.