homePLC เทศบาล 3
person
PLC เทศบาล 3

ผู้สอน
อภิชาติ กุลธานี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
PLC เทศบาล 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6983

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องอบรม ClassStart.org โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)