PBL 16201 บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2566


ผู้สอน
นาง คณิตตา นวสันชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
PBL 16201 บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2566

รหัสวิชา
69880

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PBL 16201

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คำอธิบายวิชา

พพพพพพพพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books