ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น


ผู้สอน
กศน.ตำบลห้วยแร้ง ตราด
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น

รหัสวิชา
69929

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ทร21001

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะการเรียนรู้ ระดับม.ต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books