66-1-การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (จันทร์) 66-1 69941


ผู้สอน
ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
66-1-การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (จันทร์) 66-1 69941

รหัสวิชา
69941

รหัสวิชาของสถานศึกษา
000

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

66-1-การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (จันทร์)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books