วท 6000105 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(พฤหัส-บ่าย-1-66-ปกติ)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6000105 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(พฤหัส-บ่าย-1-66-ปกติ)

รหัสวิชา
69946

รหัสวิชาของสถานศึกษา
56161

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ความ หลากหลาย โลกาภิวัตน์ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง ไทยและสากล นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบ สารสนเทศ และการป้องกันอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นทาง วิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books