วท 6000205 : คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล(พุธ-เช้า-1-66-ปกติ)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6000205 : คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล(พุธ-เช้า-1-66-ปกติ)

รหัสวิชา
69948

รหัสวิชาของสถานศึกษา
วท 6002103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศุกร์-เช้า-2-63-ปกติ)

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข เลขมีหลักกับเลขไม่มีหลัก จำนวนจริง ฐานของระบบ เลขการคิดโมดูลัสของเลขแต่ละระบบ ระบบเลขฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก ทฤษฎี เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เมตริกซ์ และ ดีเทอร์มิแนนท์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books