1105101 จิตวิทยาสำหรับครู - คอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 66


ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู - คอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 66

รหัสวิชา
69988

รหัสวิชาของสถานศึกษา
1105101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books