homeโต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา
person
โต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา

ผู้สอน
นางสาว สุชาดา นิลจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา

Class ID
7002

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนไป ชิมไป...........สุขใจจริงเอยๆๆๆๆๆๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)