โต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนไป ชิมไป...........สุขใจจริงเอยๆๆๆๆๆๆ