โต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนไป ชิมไป...........สุขใจจริงเอยๆๆๆๆๆๆ