homeโต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา
personperson_add
โต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา

ผู้สอน
นางสาว สุชาดา นิลจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โต๊ะจีน ศิลป์-ภาษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7002

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนไป ชิมไป...........สุขใจจริงเอยๆๆๆๆๆๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)