การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 1/2566 (เสาร์ 07.00-10.00)


ผู้สอน
อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 1/2566 (เสาร์ 07.00-10.00)

รหัสวิชา
70023

รหัสวิชาของสถานศึกษา
401307

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาการทางการเมืองในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตย และประเทศกำลังพัฒนา และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละประเทศในปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books