Eng- มอ.2

ผู้สอน
นาง สุอังคณา เบ็ญเจิด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Eng- มอ.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7006

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลงทะเบียนเรียนแล้ว 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ นักเรียนต้องมีเวลาเรียน ร้อยละ 80ของภาคเรียนคือ 64 ชั่วโมง/ภาค ขอให้เอาใจใส่ต่อการเรียนนะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)