เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Eng- มอ.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลงทะเบียนเรียนแล้ว 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ นักเรียนต้องมีเวลาเรียน ร้อยละ 80ของภาคเรียนคือ 64 ชั่วโมง/ภาค ขอให้เอาใจใส่ต่อการเรียนนะคะ