homeวิชาสังคมศึกษา
personperson_add
วิชาสังคมศึกษา

ผู้สอน
person
นาง สุพัตรา สมกล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7010

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มี 5 กลุ่สาระ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)