homeTHAI FDA BIO 57/1 : วิทยาการกำกับดูแลยา : Pharmaceutical Regulatory Sciences (ปีการศึกษา 2557 ผลัด 2)
person
THAI FDA BIO 57/1 : วิทยาการกำกับดูแลยา : Pharmaceutical Regulatory Sciences (ปีการศึกษา 2557 ผลัด 2)

ผู้สอน
นาย กฤษดา ลิมปนานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
THAI FDA BIO 57/1 : วิทยาการกำกับดูแลยา : Pharmaceutical Regulatory Sciences (ปีการศึกษา 2557 ผลัด 2)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7028

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา  มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)