เรียนรู้งานครูในโรงเรียน ปี 1: ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้งานครูในโรงเรียน ปี 1: ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

รหัสวิชา
70283

รหัสวิชาของสถานศึกษา
CMRU Model

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ งานครู ตามสมรรถนะชั้นปี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books