ท16101-ภาษาไทยป.6/mepปีการศึกษา2566ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง วนิดา ศิริวัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท16101-ภาษาไทยป.6/mepปีการศึกษา2566ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
70544

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท16101-ภาษาไทยป.6/mepปีการศึกษา2566ครู-นักเรียน

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือถือในการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books