3091204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 1/2566


ผู้สอน
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3091204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 1/2566

รหัสวิชา
70639

รหัสวิชาของสถานศึกษา
3091204

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายวิชา

การเขียน การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจองค์การประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงาน การวิเคราะห์ และออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential, Decisions, Repetitions, Modular, Recursion


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books