วท 6001317 การออกแบบและพัฒนาเกม (เสาร์-บ่าย-1-2566-กศบป


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6001317 การออกแบบและพัฒนาเกม (เสาร์-บ่าย-1-2566-กศบป

รหัสวิชา
70654

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

การออกแบบและเครื่องมือการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบกราฟิกที่ใช้ในเกม
เครื่องมือกราฟิกที่ใช้ในเกม สถาปัตยกรรมเกม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาของสถาปัตยกรรม เกมแบบต่าง ๆ กระบวนวิธีในการออกแบบเกม แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ และผลกระทบต่อการ ออกแบบเกม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books