ENG1110-Basic Engineering (1/2566)


ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ENG1110-Basic Engineering (1/2566)

รหัสวิชา
70656

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ENG1110

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชา ENG1110-Basic Engineering ภาคการศึกษาที่ 1/2566


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books