homeม.3/2 ประวัติศาสตร์ /โฮมรูม
person
ม.3/2 ประวัติศาสตร์ /โฮมรูม

ผู้สอน
นาย สถาพร อ่อนโนนเขวา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3/2 ประวัติศาสตร์ /โฮมรูม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7077

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน 332 ส 23161 ประวัติศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)