1-67 ร้องรำทำเพลง N 01 (จันทร์ 8.30)


ผู้สอน
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1-67 ร้องรำทำเพลง N 01 (จันทร์ 8.30)

รหัสวิชา
70826

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GED 2104

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐาน หลักการ และสุนทรียะแห่งดุริยางคศิลป์ และนาฎศิลป์ มิติแห่งคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ดนตรีและการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ เทคนิคการเล่นดนตรี การขับร้องเพลง การแสดงประกอบดนตรี และการนำเสนอผลงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books