ร่วม N11 ธุรกิจเกษตร 2-66 (อังคาร 8.30)


ผู้สอน
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ร่วม N11 ธุรกิจเกษตร 2-66 (อังคาร 8.30)

รหัสวิชา
70970

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GEHU101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

หลักธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นตัวตน การเข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น ความงดงามของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ การเสริมสร้าง พัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books