การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์


ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 19 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์

รหัสวิชา
70971

รหัสวิชาของสถานศึกษา
416307

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีต่าง ๆ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัลด้วยการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นผลงานด้านนวัตกรรม โดยเน้นด้านสื่อใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books