3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2566


ผู้สอน
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2566

รหัสวิชา
70981

รหัสวิชาของสถานศึกษา
3094201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายวิชา

3(3-0-9)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books