วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2/66


ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2/66

รหัสวิชา
71016

รหัสวิชาของสถานศึกษา
50406062202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำอธิบายวิชา

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books