วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2/66


ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2/66

รหัสวิชา
71031

รหัสวิชาของสถานศึกษา
05206012204

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทํางานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปหรือพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมอื่น ๆ การติดตั้ง การบํารุงรักษาระบบ และจัดทําคู่มือกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books