2/66 อ6-9เพื่อการจัดการIT64G1


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/66 อ6-9เพื่อการจัดการIT64G1

รหัสวิชา
71039

รหัสวิชาของสถานศึกษา
2/66 อ6-9เพื่อการจัดการIT64G1

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

2/66 อ6-9เพื่อการจัดการIT64G1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books