EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2566


ผู้สอน
ทองปาน ปริวัตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2566

รหัสวิชา
71059

รหัสวิชาของสถานศึกษา
EN17106

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง การอนุพันธ์ การอินทิเกรท การคำนวณเชิงจำนวนเลขเบื้องต้น สูตรประมาณค่าในช่วง การอนุพันธ์และการอินทิเกรทเชิงเส้น เชิงผิวและเชิงปริมาตร อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูริเยร์และอินทิกรัลฟูริเยร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books