การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อและควบคุม จันทร์ 1-4 IT404 สารสนเทศ/65 ก.03 เทอม 2-66


ผู้สอน
ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 29 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อและควบคุม จันทร์ 1-4 IT404 สารสนเทศ/65 ก.03 เทอม 2-66

รหัสวิชา
71063

รหัสวิชาของสถานศึกษา
INFO374

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books