อ6-9-INFO131เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล-สารสนเทศ/66 ก.03(2-66)


ผู้สอน
ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ6-9-INFO131เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล-สารสนเทศ/66 ก.03(2-66)

รหัสวิชา
71080

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

สารสนเทศ/62 ก.01 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books