ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมด้วยตนเอง