CPE2242 ไมโครโพรเซสเซอร์และระบบฝังตัว-ห้อง 2


ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
CPE2242 ไมโครโพรเซสเซอร์และระบบฝังตัว-ห้อง 2

รหัสวิชา
71131

รหัสวิชาของสถานศึกษา
CPE2242

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำอธิบายวิชา

สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ แบบชนิดข้อมูล แบบวิธีการกำหนดตำแหน่งที่อยู่ คำสั่งต่างๆ โครงสร้างรีจีสเตอร์แบบต่างๆ การบริหารหน่วยความจำ ตัวประมวลผลร่วมโครงสร้างและอุปกรณ์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อประสานหน่วยความจำและอุปกรณ์ภายนอก การวิเคราะห์การกำหนดเวลาและวัฏจักรของบัส การขัดจังหวะ ภาพรวมของระบบฝังตัว วัฏจักรของการพัฒนาระบบฝังตัว การออกแบบและเขียนซอฟต์แวร์ฝังตัว การเขียนโปรแกรมแบบหลายภารกิจ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง การจัดกำหนดการปฏิบัติการที่สอดคล้องและครอบคลุมเนื้องหาทางทฤษฎี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books