พ.บ่าย กลุ่มเรียน 66080.122 โลจิสติกส์ วิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการงานธุรกิจ


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ.บ่าย กลุ่มเรียน 66080.122 โลจิสติกส์ วิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการงานธุรกิจ

รหัสวิชา
71154

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันในการบริหารธุรกิจด้านการวางแผน การผลิต การขาย การบริการ การตลาด งานบัญชี งานลูกค้าสัมพันธ์ การเสนอข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books