ศ. เช้า วิชา การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหา กลุ่มเรียน 64076.121


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ. เช้า วิชา การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหา กลุ่มเรียน 64076.121

รหัสวิชา
71163

รหัสวิชาของสถานศึกษา
MBI0303

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

จัดทำเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหา โดยเลือกระบบจัดการเนื้อหาที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น การติดตั้งระบบ การจัดการเทมเพลท การจัดการเมนู การนำเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ นำเสนอบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น อักขระ รูปภาพ และวีดีโอ การจัดการส่วนต่าง ๆ ผ่านระบบหลังบ้านของระบบจัดการเนื้อหานั้น ๆ การใช้กราฟิกประกอบเว็บไซต์ การนำเว็บไซต์ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์จริง การสำรองข้อมูล การบริหารจัดการอื่น ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books