NO1 การถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
NO1 การถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ

รหัสวิชา
71166

รหัสวิชาของสถานศึกษา
MBI0603

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

หลักการ ถ่ายภาพและวิดีโอ ทฤษฎีสี และแสง การจัดองค์ประกอบภาพ คุณภาพของ ภาพ วิดีโอ และเสียง มาตรฐานไฟล์ เทคโนโลยี วีดิทัศน์ดิจิทัล อุปกรณ์และซอฟต์แวร์สำหรับการตัดต่อ หลักการและกระบวนการตัดต่อ วีดิทัศน์ การจัดการภาพ เนื้อหาที่สร้างสรรค์ และเสียงประกอบ การเผยแพร่ไฟล์ภาพดิจิทัลและวีดิทัศน์ในงานต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books