พระพุทธศาสนาหรรษา by ครูศศิ


ผู้สอน
ศศิธร อินทสอน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พระพุทธศาสนาหรรษา by ครูศศิ

รหัสวิชา
71184

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส21102

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

วิชาพระพุทธศาสนาหรรษาสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องพระรัตนตรัยระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ช่วงระยะเวลาภาคเรียนที่1/2567


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books