home183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56
person
183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

ผู้สอน
ผศ.ดร. กวิน ตันติเสวี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7125

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา 183410 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา (Engineering Economy for Civil Engineers) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/56


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)