เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา 183410 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา (Engineering Economy for Civil Engineers) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/56