การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์


ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์

รหัสวิชา
71300

รหัสวิชาของสถานศึกษา
416303

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิวัฒนาการ และรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ องค์ประกอบ การออกแบบและการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ตามความต้องการขององค์กร และผู้บริโภค การเขียนเชิงเล่าเรื่อง การเขียนผังแสดงแนวความคิดของเนื้อหา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ จริยธรรมในการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ กรณีศึกษาด้านการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับธุรกิจและการศึกษา และแนวโน้มของดิจิทัลคอนเทนต์ในอนาคต การจัดการคอนเทนต์และสินทรัพย์ดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books