3091202:โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2/2566 Sun


ผู้สอน
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3091202:โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2/2566 Sun

รหัสวิชา
71360

รหัสวิชาของสถานศึกษา
3091202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายวิชา

ศึกษารูปแบบของโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสท์ไบนารีทรี อัลกอริทึมพี้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำ หลักแบบต่างๆ การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่าย และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่างๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books