ส. เช้า วิชา พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กลุ่มเรียน สฎ.2310.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส. เช้า วิชา พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กลุ่มเรียน สฎ.2310.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

รหัสวิชา
71382

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BIS0638

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ องค์กรและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริหารการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การเข้าถึงการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การจัดเก็บผล ซอฟต์แวร์บนเว็บ ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำเร็จรูปบนกลุ่มเมฆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books