เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 1-ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระยะของความเจ็บป่วย ผลกระทบจากการเจ็บป่วยต่อร่างกายและจิตสังคม การประเมิน

สภาวะทางสุขภาพตลอดช่วงชีวิต กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมตลอดช่วงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพด้านความเจ็บปวด ปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการผ่าตัด ปัญหาทางสุขภาพด้านภูมิต้านทานโรค การติดเชื้อ มะเร็ง ทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต การให้และการแนะนำในเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย