home30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Class ID
7148

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

30708207  ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)