ผู้สอน
นางสาว จุฬาวลี มณีเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7156

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

COM 2702