31-4000-2303 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม


ผู้สอน
นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
31-4000-2303 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

รหัสวิชา
71684

รหัสวิชาของสถานศึกษา
31-4000-2303

สถานศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books