การทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2566


ผู้สอน
Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2566

รหัสวิชา
71742

รหัสวิชาของสถานศึกษา
1444115600

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

การทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาขาวิชาการตลาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books