homeรายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2
personperson_add
รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7180

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการพิมพ์แหละการทำหนังสือธุรกิจภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)