S 02 รัฐศาสตร์ 1-66 (อาทิตย์ 08.30 HS504)


ผู้สอน
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
S 02 รัฐศาสตร์ 1-66 (อาทิตย์ 08.30 HS504)

รหัสวิชา
71801

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GEHU101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาฯ วิชาความงดงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books