ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

0601109


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7184

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย


คำอธิบายชั้นเรียน

แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร